ข้อมูลพื้นฐาน
» ประวัติโรงเรียน
» ปรัชญา/คติพจน์
» ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
» สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน
» คำขวัญประจำโรงเรียน
» วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
» ที่ตั้ง/แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
» ทำเนียบผู้บริหาร
» คณะกรรมการสถานศึกษา
» ผู้บริหาร
» คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
กลุ่มงาน
» กลุ่มบริหารวิชาการ
» กลุ่มบริหารงบประมาณ
» กลุ่มบริหารบุคคล
» กลุ่มบริหารทั่วไป
คณะครู
» ครูระดับชั้นอนุบาล
» ครูระดับชั้นประถม
นักเรียน
» นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
» นักเรียนระดับชั้นประถม
» นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
» ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
» กิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
» ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
เว็บไซต์คาทอลิก
» บทภาวนาของคริสตชน
» คำสอนคาทอลิก
» คาทอลิก
» อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Facebook
» Link Facebook
ผู้ดูแลระบบ
» เข้าสู่ระบบ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
 ข่าวประชาสัมพันธ์
** ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา (โรงเรียนเซนต์แมรี จะเริ่มจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล (Distance Learning) และแบบออนไลน์ (Online Learning) ในวันจันทร์ที่ 11 ม.ค. 2564)**
----------------------------------------------------------------------------------------------

** โรงเรียนเซนต์แมรี จะเริ่มจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบทางไกล (Distance Learning) และแบบออนไลน์ (Online Learning)
ในวันจันทร์ที่ 11 ม.ค. 2564 **

** มารยาทการเรียนออนไลน์แบบสื่อสารสองทาง **

1. สถานที่เรียนควรมีความเงียบสงบ
2. เข้าห้องเรียนก่อนเวลา 10 นาทีเป็นอย่างน้อย
3. นั่งให้ผู้สอนเห็นหน้าผู้เรียนได้ชัดเจน
4. ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตลอด
5. เมื่อไม่เข้าใจให้ส่งคำถามผ่านแชท/กดปุ่มยกมือ
6. ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องเรียน
7. ไม่ควรลุกออกจากหน้าจอโดยไม่จำเป็น
8. ห้ามเล่นมือถือหรือกิจกรรมอื่นๆในเวลาเรียน
9. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนสมาธิผู้อื่น (ปิดไมค์ไว้)


----------------------------------------------------------------------------------------------

** ประกาศทางโรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา **

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ขอเปลี่ยนแปลงวันเปิดเรียนค่ะ เนื่องด้วย มีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจึงประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่ 4-31 ม.ค. 2564 ค่ะ

----------------------------------------------------------------------------------------------
Merry X' Mas & HNY
----------------------------------------------------------------------------------------------
การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
----------------------------------------------------------------------------------------------

** วันคล้ายวันพระราชสมภพ **

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

----------------------------------------------------------------------------------------------
** อบรมอัคคีภัย ปี ๒๕๖๓**
----------------------------------------------------------------------------------------------
** Ayutthaya Labour NEWS EP7 พิธีมอบรางวัล Ayutthaya Labour Award 2020 โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** อบรมหลักสูตรและแนวทางการจัดการการเรียนรู้ (วิทยาการคำนวณ) **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** อนุโมทนาบุญแด่ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี ที่ร่วมเป็นรองประธานงานทอดกฐินสามัคคี ปี ๒๕๖๓ ที่วัดสามเรือน ทุกๆ คนนะคะ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** เข้ารับการตรวจสถานศึกษาปลอดภัย **
>> รูปภาพทั้งหมด <<
----------------------------------------------------------------------------------------------
** สำนักงานศึกษาธิการมาตรวจเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา **
>> รูปภาพทั้งหมด <<
----------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประเมินคุณภาพนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
>> คลิกที่ภาพ <<
----------------------------------------------------------------------------------------------

** ค่านิยม ๑๒ ประการ ของ คสช.**

----------------------------------------------------------------------------------------------
สมัครเรียนออนไลน์ || ดาวน์โหลดใบสมัคร || ค่าธรรมเนียมการศึกษา ปี ๒๕๖๓ (สำหรับนักเรียนใหม่่ )
----------------------------------------------------------------------------------------------
     ❖ ขอเชิญชวนร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศลรวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา ๒๐๒๐
    ❖ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
      ❖ ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
    ❖ เเจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
      ❖ เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒
      ❖ ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
----------------------------------------------------------------------------------------------
 กิจกรรมของโรงเรียน
     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมเข้าคายณ ค่ายบ้านกลางเขาแคมป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรม Merry x' mas
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมชื่นชมงานศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรม Merry x' mas & HNY
----------------------------------------------------------------------------------------------
ถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมแมรีเกมส์ ๒๐๑๙ มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ขอแสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน **
** โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม เป็นตัวแทนแข่งในระดับชาติ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** Memory P.6 St.mary **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** นักเรียนจากชมรมนาฏศิลป์ ร่วมแสดงงานวันลอยกระทง ปี ๒๐๒๐ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ศาสนาคริสต์ ปี ๒๕๖๒ **
 
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้นอนุบาล ๒ - อนุบาล ๓
    ❖ คณะครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
    ❖ กิจกรรมประกวดแฟนซี ผีสุดหลอน ชิงรางวัล
    ❖ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
     ❖ กิจกรรมวันพระประจำโรงเรียน (ใส่บาตรเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
      กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
----------------------------------------------------------------------------------------------
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๒

** สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. ครั้งที่ ๔) **

----------------------------------------------------------------------------------------------
 ข้อมูลเอกสารต่างๆ ของโรงเรียนเซนต์เเมรี

** สำหรับเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารต้องเข้าสู่ระบบ **

                             
ลำดับที่
วันที่ : เวลา
ชื่อเอกสาร
1
2020-06-17 22:51:21
รายชื่อผู้ได้สิทธิ์ร่วมอบรมFinal
2
2020-02-23 22:30:08
จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.๑-๓ เทอม ๒ ปี ๒๕๖๒
แสดงรายการทั้งหมด 27 รายการ : 14 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป >>
----------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหาร
 
นายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์
ผู้จัดการ
 
นางอัชรี ชาญเชาว์
ผู้อำนวยการ
 
นายสมควร ห่อทอง
ข่าวการศึกษา
ข่าวสารของโรงเรียน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ขณะนี้
24
เมื่อวานนี้
19
เดือนนี้
354
เดือนที่แล้ว
988
ปีนี้
354