ข้อมูลพื้นฐาน
» ประวัติโรงเรียน
» ปรัชญา/คติพจน์
» ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
» สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน
» คำขวัญประจำโรงเรียน
» วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
» ที่ตั้ง/แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
» ทำเนียบผู้บริหาร
» คณะกรรมการสถานศึกษา
» ผู้บริหาร
» คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
กลุ่มงาน
» กลุ่มบริหารวิชาการ
» กลุ่มบริหารงบประมาณ
» กลุ่มบริหารบุคคล
» กลุ่มบริหารทั่วไป
คณะครู
» ครูระดับชั้นอนุบาล
» ครูระดับชั้นประถม
นักเรียน
» นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
» นักเรียนระดับชั้นประถม
» นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
» ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
» กิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
» ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
เว็บไซต์คาทอลิก
» บทภาวนาของคริสตชน
» คำสอนคาทอลิก
» คาทอลิก
» อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Facebook
» Link Facebook
ผู้ดูแลระบบ
» เข้าสู่ระบบ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
 ข้อมูลเอกสารต่างๆ ของโรงเรียนเซนต์เเมรี

** สำหรับเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารต้องเข้าสู่ระบบ **

                             
ลำดับที่
วันที่ : เวลา
ชื่อเอกสาร
1
2020-06-17 22:51:21
รายชื่อผู้ได้สิทธิ์ร่วมอบรมFinal
2
2020-02-23 22:30:08
จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.๑-๓ เทอม ๒ ปี ๒๕๖๒
3
2020-02-23 22:29:31
จุดประสงค์ออกข้อสอบไทย ม.๑-๓ ภาค ๒ ปี ๒๕๖๒
4
2020-02-23 22:28:55
จปส.ออกข้อสอบคณิตศาสตร์ม้ธยม เทอม ๒ ปี ๒๕๖๒
5
2020-02-23 22:28:31
จปส.สังคม มัธยม เทอม ๒ ปี ๒๕๖๒
6
2020-02-23 22:28:06
จปส.วิทย์ มัธยม ภาค ๒ ปี ๒๕๖๒
7
2020-02-23 22:27:35
จุดประสงค์ออกข้อสอบภาษาอังกฤษ ป.๑-๖ เทอม ๒ ปี ๒๕๖๒
8
2020-02-23 22:26:20
จุดประสงค์ออกข้อสอบไทย ป.๑-๖ ภาค ๒ ปี ๒๕๖๒
9
2020-02-23 22:24:10
จปส.สังคม ประถมเทอม ๒ ปี ๒๕๖๒
10
2020-02-23 22:23:28
จปส.วิทย์ ประถม ภาค ๒ ปี ๒๕๖๒
11
2020-02-23 22:22:10
จปส.ออกข้อสอบคณิตประถม ๒ ปี ๒๕๖๒
12
2019-12-09 22:26:37
กำหนดการต่างๆ ของโรงเรียนเซนต์แมรี ๒๕๖๒-๒๕๖๓
13
2019-12-05 14:16:11
ตารางสอบระดับประถมศึกษา 1-6
14
2019-12-05 14:14:06
ตารางสอบระดับมัธยม 1-3
15
2019-11-13 22:10:38
O-NET ปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔)
16
2019-11-13 22:10:23
O-NET ปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓)
17
2019-11-13 22:10:10
O-NET ปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)
18
2019-11-13 22:09:58
O-NET ปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๑)
19
2019-10-03 22:32:06
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับที่ ๘
20
2019-10-03 22:31:15
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับที่ ๗
แสดงรายการทั้งหมด 27 รายการ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป >>
----------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหาร
 
นายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์
ผู้จัดการ
 
นางอัชรี ชาญเชาว์
ผู้อำนวยการ
 
นายสมควร ห่อทอง
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ขณะนี้
6
เมื่อวานนี้
39
เดือนนี้
507
เดือนที่แล้ว
932
ปีนี้
507