ข้อมูลพื้นฐาน
» ประวัติโรงเรียน
» ปรัชญา/คติพจน์
» ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
» สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน
» คำขวัญประจำโรงเรียน
» วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
» ที่ตั้ง/แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
» ทำเนียบผู้บริหาร
» คณะกรรมการสถานศึกษา
» ผู้บริหาร
» คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
กลุ่มงาน
» กลุ่มบริหารวิชาการ
» กลุ่มบริหารงบประมาณ
» กลุ่มบริหารบุคคล
» กลุ่มบริหารทั่วไป
คณะครู
» ครูระดับชั้นอนุบาล
» ครูระดับชั้นประถม
นักเรียน
» นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
» นักเรียนระดับชั้นประถม
» นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
» ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
» กิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
» ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
เว็บไซต์คาทอลิก
» บทภาวนาของคริสตชน
» คำสอนคาทอลิก
» คาทอลิก
» อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Facebook
» Link Facebook
ผู้ดูแลระบบ
» เข้าสู่ระบบ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
 ข้อมูลเอกสารต่างๆ ของโรงเรียนเซนต์เเมรี

** สำหรับเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารต้องเข้าสู่ระบบ **

                             
ลำดับที่
วันที่ : เวลา
ชื่อเอกสาร
1
2019-12-09 22:26:37
กำหนดการต่างๆ ของโรงเรียนเซนต์แมรี ๒๕๖๒-๒๕๖๓
2
2019-12-05 14:16:11
ตารางสอบระดับประถมศึกษา 1-6
3
2019-12-05 14:14:06
ตารางสอบระดับมัธยม 1-3
4
2019-11-13 22:10:38
O-NET ปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๔)
5
2019-11-13 22:10:23
O-NET ปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๓)
6
2019-11-13 22:10:10
O-NET ปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)
7
2019-11-13 22:09:58
O-NET ปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๑)
8
2019-10-03 22:32:06
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับที่ ๘
9
2019-10-03 22:31:15
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับที่ ๗
10
2019-10-03 22:30:57
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับที่ ๖
11
2019-10-03 22:30:42
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับที่ ๕
12
2019-10-03 22:30:16
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับที่ ๔
13
2019-10-03 22:30:01
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับที่ ๓
14
2019-10-03 22:29:52
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับที่ ๒
15
2019-10-03 22:27:32
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับที่ ๑
16
2019-09-23 23:46:09
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๙-๒๕๖๓)
แสดงรายการทั้งหมด 16 รายการ : 1 หน้า : 1
----------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหาร
 
นายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์
ผู้จัดการ
 
นางอัชรี ชาญเชาว์
ผู้อำนวยการ
 
นายสมควร ห่อทอง
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ขณะนี้
13
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
448
เดือนที่แล้ว
506
ปีนี้
954