ข้อมูลพื้นฐาน
» ประวัติโรงเรียน
» ปรัชญา/คติพจน์
» ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
» สีและต้นไม้ประจำโรงเรียน
» คำขวัญประจำโรงเรียน
» วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย
» ที่ตั้ง/แผนที่โรงเรียน
ฝ่ายบริหาร
» ทำเนียบผู้บริหาร
» คณะกรรมการสถานศึกษา
» ผู้บริหาร
» คณะกรรมการฝ่ายปกครอง
กลุ่มงาน
» กลุ่มบริหารวิชาการ
» กลุ่มบริหารงบประมาณ
» กลุ่มบริหารบุคคล
» กลุ่มบริหารทั่วไป
คณะครู
» ครูระดับชั้นอนุบาล
» ครูระดับชั้นประถม
นักเรียน
» นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
» นักเรียนระดับชั้นประถม
» นักเรียนระดับชั้นมัธยม
ข่าวประชาสัมพันธ์
» ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ภาพกิจกรรม
» กิจกรรมของโรงเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
» ดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ
เว็บไซต์คาทอลิก
» บทภาวนาของคริสตชน
» คำสอนคาทอลิก
» คาทอลิก
» อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
Facebook
» Link Facebook
ผู้ดูแลระบบ
» เข้าสู่ระบบ (เฉพาะเจ้าหน้าที่)
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหลักเว็บไซต์ของโรงเรียนเซนต์แมรี อยุธยา (!! ประกาศ !! แจ้งผลสอบสำหรับนักเรียนที่ผ่านการประเมินเข้าหลักสูตร ILTP และหลักสูตร IETP ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.)
----------------------------------------------------------------------------------------------

** นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าว (ILTP) **

*** ต้องมามอบตัวภายในวันที่ 2 มีนาคม - 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.-15.00 น. ถ้าหากไม่มาตามระยะเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ ***

>> คลิกดูรายชื่อ <<

----------------------------------------------------------------------------------------------
     ❖ ตารางสอบโรงเรียนเซนต์แมรี
   
----------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์แมรี
ให้ความรู้นักเรียนถึงความตระหนักในการดูแลและการป้องกันตัวเองเบื้องต้นจากเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโรคปอดอักเสบติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ โดยมีใจความสำคัญดังนี้

การติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
1. สัมผ้สผู้ป่วยที่มีเชื้อ
2. สัมผัสวัตถุที่ผู้ป่วยมีเชื้อเคยสัมผัส (เพราะอาจมีน้ำมูก น้ำลาย และเสมหะปนเปื้อน)
3. การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมจากการหายใจ (สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยทางเยื่อบุทางเดินหายใจ ตา จมูก ปาก และจากการไอ จาม รวมถึงละอองที่ฟุ้งมาจากฝุ่นด้วย)

อาการของเชื้อไวรัสโคโรน่า
1. มีไข้สูง
2. เจ็บคอ
3. ไอ
4. มีเสมหะ
5. มีน้ำมูก
6. หายใจเหนื่อยและลำบาก
7. เจ็บเสียดบริเวณหน้าอกเมื่อหายใจเข้า

** หากเริ่มมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกไหล หายใจเหนื่อยหอบ และมีไข้ ติดต่อกันนาน 14 วัน หลังกลับจากเมืองอู่ฮั่น ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจดูอาการให้เร็วที่สุด เพราะหากรักษาทันเวลาอาจจะมีโอกาสหายค่ะ **

วิธีป้องกันตัวเองเบื้องต้นจากเชื้อไวรัสโคโรน่า
1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปเมืองอู่ฮั่นหรือเมืองใกล้เคียง
2. หลีกเลี่ยงการไปอยู่ในที่ที่มีผู้คนหนาแน่น
3. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอ จาม
4. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้งทุกครั้ง หรือใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือหยิบจับสิ่งของ โดยเฉพาะสิ่งของในที่สาธารณะ
5. ไม่ใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แปรงสีฟัน ช้อน-ส้อม แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า
6. สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย

----------------------------------------------------------------------------------------------

** แจ้งกำหนดการต่างๆ โรงเรียนเซนต์แมรี **

*** เริ่มจำหน่ายใบสมัครเทอม ๑/๒๕๖๓ ***

**** ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ สามารถติดต่อซื้อได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน ****

ติดต่อสอบถามข้อมูลการสมัครเรียนได้ที่เบอร์ ๐๓๕-๗๐๙๖๓๓, ๐๙๗-๒๔๓๓๖๔๔

----------------------------------------------------------------------------------------------
     ❖ ขอเชิญชวนร่วมงานเดิน-วิ่งการกุศลรวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา ๒๐๒๐
    ❖ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
     ❖ ผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
    ❖ เเจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
     ❖ เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเซนต์แมรี ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๒
     ❖ ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
----------------------------------------------------------------------------------------------
 กิจกรรมของโรงเรียน
     กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมเข้าคายณ ค่ายบ้านกลางเขาแคมป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรม Merry x' mas
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมชื่นชมงานศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรม Merry x' mas & HNY
----------------------------------------------------------------------------------------------
ถวายราชสดุดีเนื่องในวโรกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
     กิจกรรมแมรีเกมส์ ๒๐๑๙ มหกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
----------------------------------------------------------------------------------------------
** ขอแสดงความยินดี รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน **
** โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยม เป็นตัวแทนแข่งในระดับชาติ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** นักเรียนจากชมรมนาฏศิลป์ ร่วมแสดงงานวันลอยกระทง ปี ๒๐๒๐ **
----------------------------------------------------------------------------------------------
** กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ศาสนาคริสต์ ปี ๒๕๖๒ **
 
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓
    ❖ กิจกรรมโรงเรียนศาสนสัมพันธ์ ระดับชั้นอนุบาล ๒ - อนุบาล ๓
    ❖ คณะครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น
    ❖ กิจกรรมประกวดแฟนซี ผีสุดหลอน ชิงรางวัล
    ❖ กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
     ❖ กิจกรรมวันพระประจำโรงเรียน (ใส่บาตรเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
      กิจกรรมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
----------------------------------------------------------------------------------------------
การประเมินคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๒

** สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ. ครั้งที่ ๔) **

----------------------------------------------------------------------------------------------
 ข้อมูลเอกสารต่างๆ ของโรงเรียนเซนต์เเมรี

** สำหรับเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารต้องเข้าสู่ระบบ **

                             
ลำดับที่
วันที่ : เวลา
ชื่อเอกสาร
7
2019-11-13 22:09:58
O-NET ปี ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๑)
8
2019-10-03 22:32:06
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ฉบับที่ ๘
แสดงรายการทั้งหมด 16 รายการ : 8 หน้า : << ย้อนกลับ [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ถัดไป >>
----------------------------------------------------------------------------------------------
ผู้บริหาร
 
นายคมกฤต ชาญเชาว์วงศ์
ผู้จัดการ
 
นางอัชรี ชาญเชาว์
ผู้อำนวยการ
 
นายสมควร ห่อทอง
ข่าวการศึกษา
ข่าวสารของโรงเรียน
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ขณะนี้
13
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
448
เดือนที่แล้ว
506
ปีนี้
954